دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک - اردیبهشت ماه ۱۳۹۷


دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک با هدف «گرافیک در تعامل با سایر رشته ها» (مطالعات تعاملی) در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی ملت در سه بخش ذیل برگزار گردید:
۱- بخش علمی (مقالات)
۲- بخش نمایشگاهی (پوستر)
۳- پنل های تخصصی
در ابتدای مراسم دکتر منصور مهرنگار رئیس دومین سمپوزیوم، ضمن خوش آمد گویی به حضار، گزارشی از روند و بخش های مختلف و اهداف سمپوزیوم را ارائه داد و پس از آن دبیر علمی به گزارش موارد مطروحه در بخش علمی پرداخت.دبیر اجرایی نیز گزارش جامعی از چگونگی روند بخش های مختلف را بیان نمود.
پس از آن پنل های مختلف شامل، گرافیک و علوم انسانی، گرافیک و پزشکی و گرافیک و موارد تخصصی مرتبط با آن اجرا گردید و متخصصین به ایراد سخنرانی پرداختند. در ادامه، مراسم اختتامیه و معرفی افراد منتخب و جوایز برگزار گردید.
پس از آن با حضور رئیس موسسه، معاونین، هنرمندان کشوری، متخصصین رشته های مختلف و شرکت کنندگان، گالری آثار منتخب سمپوزیوم در بخش پوستر (بحران آب و آلودگی هوا) در گالری پردیس سینمایی ملت افتتاح گردید.
مـحــورهاي بخش پوستـر
1- محيط زيست
2- بحران آب
3- آلودگي هوا

مـحــورهــاي چـکيــده مقــالات
محوريت اصلي در دومين سمپوزيوم، توجه جدي به مطالعات بينا رشته اي (مطالعات تعاملي) است.
الف) گرافيک در تعامل با ساير هنرها
- گرافيک و سينما
- گرافيک و تئاتر
- گرافيک و نقاشي
- گرافيک و معماري
- گرافيک و شهرسازي
ب) گرافيک و علوم انساني
- گرافيک و اقتصاد
- گرافيک و بازاريابي
- گرافيک و جامعه شناسي
- گرافيک و روانشناسي
- گرافيک و نشانه شناسي
ج) گرافيک و رشته هاي علوم پزشکي
- گرافيک و روانپزشکي
- گرافيک و علوم اعصاب