همایش روز جهانی گرافیک -اردیبهشت ۱۳۹۵


همزمان با ۸ اردیبهشت (روز جهانی گرافیک) مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو با مشارکت مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس، انجمن علمی پژوهش های ایران، نشان فرهنگی، هنری و پژوهشی نقش مهر، مؤسسه مطالعات جامع هنر برسام، فصلنامه پژوهش هنر و نشر مهر نوروز، همایش روز جهانی گرافیک را در بخشهای ذیل برگزار نمود:

۱- بخش سخنرانی اساتید:
الف)دکتر عبدالرضا چارئی
ب) دکتر سید نظام الدین امامی فر
ج) دکتر بهنام زنگی
د) دکتر منصور مهرنگار

۲- نشست تخصصی

۳- پرسش و پاسخ دانشجویی

۴- بخش نمایشگاهی(پوسترهای دانشجویی)

نمایشگاه آثار گرافیک در گالری خیال نو مجموعه صبا به مدت یک هفته دایربود.