سخن رئیس سمپوزیوم:


گرافیک با دو شاخصه «ماهیت» (شکل و رنگ) و «هویت» (محتوی و مفهوم) در پی گذر از ظواهر و درنوردیدن ساحت باطن اشکال است. در واقع گرافیک با شعار «کثرت زدایی » رویکردی موجز گرایانه و «مینیمالیسم » دارد. باری، ارج نهادن به هنر- صنعت گرافیک و ارج گذاشتن به این عرصه با «روز جهانی گرافیک» ممزوج گشته که در قالب مراسم های مختلف در سطح جهان انجام می گردد. در ایران نیز در قالب برنامه های مختلف، این روز گرامی داشته می شود.
در میان وجوه چند گانه هنر از منظر «ماهیت» و «هویت»، آنچه مبین و معرف هویت ایرانی-اسلامی در عرصه هنرهای تجسمی می‌باشد، «نمادها و نشانه ها» است که بازگو کننده «روایت های معنوی و قدسی» با شاخصه های ماهیتی «نقوش هندسی»، «نقوش گیاهی»(اسلیمی) و «کتیبه نگاری» میباشد.
با توجه به غنای نمادها و نقوش ایرانی-اسلامی و دگردیسی و تحول عظیم در طول تاریخ در کیفیت «خلق»، «ترسیم» و «کاربرد»، به عنوان شاخصه‌ای ارزشمند در بهره گیری و ظرفیت بخشی دوران معاصر برای هنرمندان و دانشجویان رشته های مختلف هنری و همچنین توجه بیشتر به این سرچشمه زاینده (نمادها)، سمپوزیوم چهارم بر آن شد تا در این مسیر ارزشمند گام بردارد.
توجه به «ارزش های بصری نهفته در نمادها»، «چگونگی کارکرد و کاربرد آن در هنر -صنعت گرافیک(پوستر)»، «جلوه های بهره گیری از نمادها و نشانه ها در خلق پوستر» و «معاصر سازی نمادها در خلق پوستر» از راهکارهای تجسمی در عرصه هنر -صنعت گرافیک و در شاخه «پوستر» است که از دغدغه ها و رویکرد های ماهیتی و هویتی برگزار کنندگان است.

دکتر منصور مهرنگار

فراخوان چهارمین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک


چهارمین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در دو بخش برگزار می‌شود:

محورها

1-بخش علمی (مقالات)

-گرافیک و مطالعات نظری
- ظرفیت های بصری- نمادین نقوش ایرانی اسلامی
- بررسی پیدایش زمینه های فکری، فرهنگی - اجتماعی در عرصه گرافیک
- تحولات نوین در عرصه گرافیک (از آن خودسازی و ...)
- بایدها و نبایدهای گرافیک شهری
- مطالعات نظری و کاربردی در عرصه بسته بندی
- موشن گرافیک و تبلیغات
- ظرفیت های بصری-نمادین نقوش ایرانی - اسلامی در برندسازی محصولات ایرانی
- نقد و بررسی آثار پوسترهای فرهنگی - اجتماعی، سیاسی و تبلیغاتی ایران و جهان
- استراتژی بازاریابی و مدیریت تبلیغات

2-بخش پوستر

- به کارگیری نمادها و نقوش ایرانی-اسلامی (قبل و بعد از اسلام) در طراحی پوستر
- به کارگیری نقش و خط (همنشینی) در طراحی پوستر:

-کتیبه نگاری (ظرفیت بخشی معاصر)
- تایپوموتیف (ترکیب تایپوگرافی و نقش)
پنل ها
-رویکردهای چندگانه در حوزه گرافیک دیزاین
-نمادشناسی


اهداف سمپوزیوم:

1- تبیین ارزش های هنر ایرانی- اسلامی
2- تجلی هویت بصری- ملی در گرافیک معاصر
3- معرفی نمادها و نشانه های هنر ایرانی- اسلامی
4- کارکردهای معنایی نمادها و نشانه های هنر ایرانی- اسلامی در طراحی پوستر


رویکردها

ارزشی- نمادین
توسعه ملی- بومی
فرهنگی- اجتماعی
تعاملی و تقابلی