سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک - اردیبهشت ماه 1398
سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک توسط موسسه آموزش عالی ناصر خسرو و با مشارکت موسسه فرهنگی و هنری عرصه نقش ایرانیان با رویکردهای هنری، ارزشی، توسعه اجتماعی و توسعه پایدار در دو بخش علمی( مقالات) و پوستر فتوگرافیستی در تاریخ 12 اردیبهشت ماه ۱۳۹8 در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر منصور مهرنگار رئیس سمپوزیوم و دکتر پژمان دادخواه دبیر علمی به معرفی و ارائه گزارش درباره این رویداد علمی و هنری پرداختند. پس از ارائه گزارشات، پنل اول با عنوان ارزشهای ملی هنر گرافیک ایران به ریاست دکتر بهنام زنگی آغاز شد. در این پنل دکتر بهنام زنگی با عنوان نقش ارتباط تصویری(گرافیک) در تقویت تصویر ملی، دکتر علیرضا احمدیان با عنوان قدرت گرافیک در مهندسی ادراک جهانیان از برند ملی ایران و دکتر فواد نجم الدین با عنوان نقش ارتباط تصویری در بازنمود مکان و برندینگ شهری به ایراد سخنرانی پرداختند. پنل دوم با عنوان مطالعات تعاملی هنر، علوم انسانی و پزشکی به ریاست دکتر سید کاظم ملکوتی برگزار شد. در این پنل دکتر سید کاظم ملکوتی با عنوان هنر و سلامت، دکتر علی اسدی با عنوان نقش هنر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دکتر میترا قدیمی با عنوان تلاقی هنر و اجتماع در تقاطع آسیب ها و دکتر اباذر اشتری با عنوان بازنمای دخانیات در هنر هفتم مطالب علمی خود را ارائه کردند. در پنل سوم با عنوان دستاورد‌های علمی پژوهشی دانشجویی به ریاست دکتر حسین شجاعی، 9 مقاله برتر منتخب به صورت شفاهی ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. پس از پایان پنل های علمی و در ادامه مراسم، برگزیدگان بخش پوستر معرفی و از آن‌ها تقدیر شد. سرور تنهایی نفر دوم، رقیه خورشیدی نفر سوم و مهرنوش شعبانی ملال، مهدیه حسینی، مهسا رضایی و مریم فلاحی تقدیر شدگان این بخش بودند. پس از اتمام این مراسم و دریافت جوایز، نمایشگاه پوسترهای فتوگرافیستی منتخب هیات داوران با موضوع آسیبهای اجتماعی شامل خشونت، طلاق، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در نگارخانه آیینه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد و در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

مـحــورهاي بخش نمايشگاهي (پوستـر)
سومين سمپوزيوم ملي روز جهاني گرافيک

1. خشونت
2. طلاق
3. کودکان کار
4. زنان سرپریت خانوار

مـحــورهــاي چـکيــده مقــالات
سومين سمپوزيوم ملي روز جهاني گرافيک

1. رويكردهای نوين در طراحی گرافيك
2. تعامل گرافيك با سایر رشتههای دانشگاهی (علوم اجتماعی، جامعه شناسی، سينما، نقاشی،
روانشناسی، روان درمانی، ادبيات، فلسفه، انسان شناسی)
3. نقش گرافیک در آگاهی بخشی، پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی
4. آسيبشناسی گرافيك ايران در قبل و بعد از انقلاب
5. نقد و واكاوی پوسترهای فتوگرافيک در ايران و جهان
6. جایگاه نمادشناسی و نشانهشناسی در آثار گرافیک ایران
7. رويكردهای اتنوگرافيك (گرافيك مردم نهاد) در هنر ايران