اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک - اردیبهشت ماه ۱۳۹۶


اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک با رویکرد «تجلیل از پیشكسوتان و توجه جدی به جوانان این مرز و بوم در عرصه گرافیك ایران» در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ١٣٩٦ از ساعت ١٥ الی ٢١ در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران به ریاست دكتر منصور مهرنگار و با محوریت موسسه آموزش عالی ناصرخسرو با همکاری موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا و دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سه بخش ذیل برگزار گردید:

١- علمی (مقالات).
٢- بخش نشست تخصصی (سخنرانی، پرسش و پاسخ).
٣-بخش نمایشگاهی (پوستر).

اعضای کمیته علمی، آقای پروفسور محمدرضا پورجعفر، دكتر منصور مهرنگار، دکتر امیرحسن ندایی، دکتر زهرا رهبرنیا و دکتر اشرف السادات موسوی لر بودند.

هیات داوران بخش علمی (مقالات) نیز متشكل از دکتر امیرحسن ندایی، دکتر سید نظام الدین امامی‌فر، دکتر سید حسن سلطانی، دکتر منصور مهرنگار، دکتر بهنام زنگی، دکتر فرزانه فرشید نیک و دکتر طیبه عزت اللهی نژاد بوده اند.

هیات داوران بخش نمایشگاهی (پوستر) نیز از اساتید متخصص حوزه گرافیک، استاد قباد شیوا، استاد اسداله چهره‌پرداز و استاد عبدالرضا چارئی تشكیل شد.مـحــورهاي بخش پوستر

1. خشونت
2. طلاق
3. کودکان کار
4. زنان سرپریت خانوار

مـحــورهــاي چـکيــده مقــالات

. رويكردهای نوين در طراحی گرافيك
2. تعامل گرافيك با سایر رشتههای دانشگاهی (علوم اجتماعی، جامعه شناسی، سينما، نقاشی، روانشناسی، روان درمانی، ادبيات، فلسفه، انسان شناسی)
3. نقش گرافیک در آگاهی بخشی، پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی
4. آسيبشناسی گرافيك ايران در قبل و بعد از انقلاب
5. نقد و واكاوی پوسترهای فتوگرافيک در ايران و جهان
6. جایگاه نمادشناسی و نشانهشناسی در آثار گرافیک ایران
7. رويكردهای اتنوگرافيك (گرافيك مردم نهاد) در هنر ايران