دکتر پژمان دادخواه


دبیر علمی

P.dadkhah@hnkh.ac.ir

کمیته علمی و داوری بخش مقالات:

۰۰۰۰۴
پروفسور محمدرضا پورجعفر
دکتری معماری و برنامه ریزی شهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
hatam
پروفسور غلامعلی حاتم

دکتری تاریخ هنر
استاد دانشگاه هنر تهران
۰۰۰۰۱
دکتر امیرحسن ندایی

دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
photo_2019-03-09_20-52-550
دکترمحمدرضا شریف زاده

دکتری فلسفه هنر
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۸f8e5305-1506-4e3e-8c9c-421231c240bd
دکتر مهران هوشیار

دکتری پژوهش هنر
دانشیار دانشگاه سوره
kamrani
دکتر بهنام کامرانی
دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه هنر تهران
۰۰۰۰۳
دکتر زهرا رهبرنیا
دکتری پژوهش هنر
دانشیار دانشگاه الزهرا
kafshian3
دکتر اصغر کفشچیان مقدم

دکتری تاریخ هنرهای تجسمی
دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سید نظام الدین امامی فر

دکتری پژوهش هنر
استادیار دانشگاه شاهد