به نام حضرت دوست


بیانیه هیات داوران دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک


غرض نقشیست کز ما باز ماند که هستی را نمیبینم بقایی مگر صاحبدلی روزی برحمت کند در کار درویشان دعایی شکر و سپاس به درگاه الهی که بار دیگر با حضور پر برکت هنرمندان، شاهد تلاشی پر ثمر در حوزه¬ی گرافیک کشور می¬باشیم. دانشجویان سرمایه¬های عظیمی برای جوامع محسوب می¬شوند که در سایه هنر می¬توانند به انسان¬های رشید و الگوهای نابی تبدیل شوند که ایفاگر نقشی سترگ در جامعه باشند. دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک، معرفی و الگوسازی آثار دانشجویی را وجه¬ همت خویش قرار داده و آن را به عنوان جزء جدایی ناپذیر از هویت خود قلمداد می¬کند. دومین سمپوزیوم روز جهانی گرافیک در حالی برگزار می¬شود که سعی دارد با استفاده از تجارب دوره¬ی گذشته چشم انداز مطلوب¬تر و رو به رشد و توسعه را شاهد باشد. بنابراین ترمیم و بازنگری رویکردهای مورد انتظار، انتخاب موضوعات بدیع و رعایت کیفیت و کمیت و حرکت به سوی آینده¬ای متعالی در سمپوزیوم های بعدی حداقل انتظاری است که ما را به آینده امیدوار می¬سازد. داشتن نقشه راه، ایجاد و تقویت حوزه¬های فکر و اندیشه، حمایت-های مادی و معنوی و توجه به نظرات دلسوزانه هیأت داوری می¬تواند ما را از این نگرانی به آینده¬ای بهتر رهنمون سازد.
در خاتمه هیات داوران بخش پوستر دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک بر اساس مجموعه شاخص¬ها و نظرات معطوف به پاسداشت و توسعه فرهنگ و هنر و اهداف مورد نظر، سه اثر را دارای رتبه و پنجاثر را شایسته تقدیر و دریافت تندیس دانسته و مراتب سپاس خود را از پدیدآورندگان اثر اعلام می¬دارد.
1- فرزاد سعیدی
2- علیرضا عزیزی
3- احسان قاسمی نیا
4- نوید صالح فکر عربانی
5- شکیبا هادی زاده نوده
6- ندا ناصری
7- حسین اسفندانی
8- کتابون قلندرها
باشد که حاصل این هم¬اندیشی و حضور چهره¬های تابناک عرصه هنر، دریایی از خیرات و برکات و منشاء ارتباطی مستحکم بین جامعه، و هنرمندان و مفاخر ایران را فراهم نماید.
هیأت داوران دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک
مهدی مهدیان__ اونیش امین الهی __ حسین(اشکان) قازانچایی
سوم اردیبهشت ماه 1397

اسامی برگزیدان بخش پوستر:

شایستگان تقدیر:

photo_2018-04-30_16-09-26

نوید صالح فکر عربانی-شمیران- 1372

photo_2018-04-30_16-09-35

شکیبا هادیزاده نوده- تهران-1367

photo_2018-04-30_16-09-39

ندا ناصری- تهران-1370

photo_2018-04-30_16-09-42

حسین اسفندانی- اراک- 1367

photo_2018-04-30_16-09-48

کتایون قلندرها- تهران- 1360