فراخوان سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک


سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در دو بخش برگزار می‌شود:

1-بخش علمی (مقالات)
2-بخش نمایشگاهی (پوستر فتو گرافیستی)


اهداف سمپوزیوم:

1- تعامل سازنده هنرمندان گرافيك و جامعه در ارتقابخشي سطح سلامت جامعه
2- توجه نهادهای دولتی و غیر دولتی به مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی
3- شناخت و معرفی آسیب های اجتماعی از منظر هنر صنعت گرافیک
4- نگاه نقادانه به آسيب هاي اجتماعي از منظر هنر صنعت گرافيك
5- بازخواني هويت فردي و اجتماعي انسان معاصر از منظر هنر در قاب تصوير
6- تعاملات بین بخشی و بینا رشته ای در کنترل آسیب های اجتماعی
7- معرفی و شناسایی نسل جدید طراحان گرافیک ایران


رویکردها

رویکرد هنری
رویکرد ارزشی
رویکرد توسعه اجتماعی
رویکرد توسعه پایدار

............................................................................


سخن رئیس سمپوزیوم:


ارتباطات از طرق گوناگون صورت می گیرد و مهمترین مؤلفه آن «نوع و شیوه ارتباط» و در نهایت «اثر بخشی» آن بر روح و روان مخاطب است. یکی از ماناترین و اثر گذارترین نوع ارتباط، «ارتباطات بصری» می باشد که حجم وسیعی از این نوع ارتباط به عنوان ساده ترین، گویاترین و نافذترین نوع بیان در سطوح مختلف جامعه مورد بهره قرار می گیرد.
یکی از رشته هایی که به عنوان هنر- صنعت بار مسئولیتی جذب، مفاهمه و ارتقاء سطح بصری جامعه را دارد، رشته گرافیک است که سابقه ای ۹۰ ساله در ایران دارد. این هنر در دو گونه «سنتی» و «مدرن» آن تعابیر و تعاریف گوناگونی را در خود دارد که ساختار سنتی گرافیک در قالب نقوشی است که به طور ویژه بر روی ظروف، ابزار و ادوات مختلف و به طور ویژه بر روی معماری ایرانی دیده می شود. ساختار مدرن آن با ظهور چاپ متبلور می گردد و در بعد صنعتی آن رخنمون می گردد.
گرافیک با دو شاخصه «ماهیت» (شکل و رنگ) و «هویت» (محتوی و مفهوم) در پی گذر از ظواهر و درنوردیدن ساحت باطن اشکال است. در واقع گرافیک با شعار «کثرت زدایی » رویکردی موجز گرایانه و «مینیمالیسم » دارد. باری، ارج نهادن به هنر- صنعت گرافیک و ارج گذاشتن به این عرصه با «روز جهانی گرافیک» ممزوج گشته که در قالب مراسم های مختلف در سطح جهان انجام می گردد. در ایران نیز در قالب برنامه های مختلف، این روز گرامی داشته می شود.
در راستای تحقق بخشی به اهداف نظام آموزشی کشور در تعامل رشته های دانشگاهی با هم(تحقق علمی و عملی دانشگاه نسل سوم) و التزام به پیوند آموزش و جامعه، سمپوزیوم سوم با هدف اصلی "شناخت، پیشگیری و درمان معضلات و آسیب‌های اجتماعی" برگزار می گردد.
در آخر بنده به عنوان عضوی از این جامعه هنری، از عزیزانی که بی ادعا و از روی دلدادگی و عشق در این مسیر همگام ما بوده اند، سر تعظیم و ارادت خم می نمایم.

منصور مهرنگار

رئیس سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک